Badevandsprofil for Grønnehave Strand

Sandstrand tæt på Helsingør by og havn. Stranden er blå flag strand.

Grønnehave Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Strandalleen, 3000 Helsingør

Længde ca. 400 m og bredde 60-200 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 294 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

 • Ingen risiko for revledannelse
 • Ingen risiko for høje bølger
 • 2 m dybt ca. 40-200 m fra kysten (dybest langs molen)

Hydrologiske forhold

Ikke meget strøm inde i bugten, men noget langs molen

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr (se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Der er bælter af tang lidt ude og ofte skyller tang ind på stranden

Mulige forureningskilder

Vurdering

Spildevandsoverløb 

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)

NB: Der har ikke været overløb her de seneste 20 år

Opland og bagland

Helsingør By

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Stenet sandstrand med bagvedliggende klitområde

Badebro

Nej

Livredder

 • I skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00 Livredningstjenesten
 • Førstehjælpsudstyr i åbningstiderne
 • Livredningsudstyr på stranden

Handicapfaciliteter

 • Belagt sti fra P-plads til strandkant.
 • Handicap P-plads.
 • Handicap toilet på Helsingør Havn.
 • Badekørestol kan lånes hos livredderne.

Parkeringspladser

Nej, nærmeste P-plads er Helsingør Havn

Affaldssortering

Ved nedgang til stranden øst for molen

Offentlig transport

Lokalbanen til Grønnehave og Bus 342

Andet

 • Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9
 • Bålplads
 • Kiosk, toilet og badekabiner på campingpladsen
 • Beachvolleybane og legeplads
 • Brusebad på molen på Helsingør Nordhavn

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.