Badevandsprofil for Højstrup Strand

Lille strandstykke på Nordre Strandvej, tæt på Helsingør By.

Højstrup Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Nordre Strandvej mellem nr. 54B og 56

Længde ca. 160 m og bredde ca. 25-40 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 291 (5 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Udbredt revledannelse (2 revler)
  • Risiko for høje bølger
  • 2 m dybt ca. 240 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Forekommer aldrig eller sjældent

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Forekommer aldrig eller sjældent

Mulige forureningskilder

Vurdering

Ingen kendte forureningskilder

Det udløb der ses på stranden er kun regnvand

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Stenet sandstrand med bagved liggende græsareal

Badebro

Nej

Livredder

Nej

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Nej

Offentlig transport

Bus 342 og HHG-banen, Højstrup

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9
  • Borde og bænke

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.