Badevandsprofil for Hornbæk Strand Øst

Sandstrand med bagvedliggende klitter beliggende øst for Hornbæk Havn. Stranden er blå flag strand. Mellem havnen og stranden er der en hundestrand.

Hornbæk Strand Øst

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Øst for Hornbæk Havn

Længde ca. 450 m og bredde 50-80 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 275 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Nogen revledannelse
  • Risiko for høje bølger, hvor der ikke er læ fra havnen
  • 2 m dybt ca. 100 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde i læ af havnen

(Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

  • Der er bælter med tang
  • Kun risiko for opblomstring af fytoplankton i læ af havnen

Mulige forureningskilder

Vurdering

Udløb Østerbæk

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)

Nordkystens Renseanlæg har 2 havudløb udfor stranden

Udledning af renset spildevand 500 m fra kysten og ved kraftig regn kan der være udløb af spildevand 250 m fra kysten, men disse udløb vil kun i sjældne tilfælde påvirke badevandet

Opland og bagland

Område mellem Borsholm og Saunte

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Sandstrand

Badebro

Nej

Livredder

Affaldssortering

Ved P-pladsen

Handicapfaciliteter

Toilet på renseanlægget med tidslås

Parkeringspladser

P-plads øst for Nordkystens Renseanlæg

Offentlig transport

Lokalbanen til Hornbæk og Bus 342

Andet

  • Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9
  • Løse hunde tilladt i perioden 1/10-31/3
  • Førstehjælpskasse ved P-pladsen

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.