Badevandsprofil for Hornbæk Strand Vest

Stor sandstrand med bagvedliggende klitter beliggende vest for Hornbæk Havn. Stranden er blå flag strand.

Hornbæk Strand Vest

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Vest for Hornbæk Havn

Længde ca. 750 m og bredde 30-50 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 271 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

 • Kraftig revledannelse og stærk strøm
 • Risiko for høje bølger og dannelse af hestehuller
 • 2 m dybt ca. 200-260 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Forekommer aldrig eller sjældent

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

 • Områder med makroalger
 • Risiko for opblomstring af fytoplankton

Mulige forureningskilder

Vurdering

Udløb Vesterbæk

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)

Opland og bagland

Horneby og Borsholm

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Bred sandstrand med bagvedliggende klitområde

Badebro

Nej

Livredder

 

Affaldssortering

Ved nedgang til stranden ved Øresundsvej

Handicapfaciliteter

 • Belagt sti fra P-plads til strandkant
 • Handicap P-plads
 • Toilet både ved stranden og på havnen
 • Badekørestol kan lånes hos livredderne

Parkeringspladser

P-plads ved Øresundsvej og Vestre Stejlebakke

Offentlig transport

Lokalbanen til Hornbæk og Bus 342

Andet

 • Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9
 • Kiosk
 • Toilet

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.