Badevandsprofil for Jarlens Grund - Offentlig strand ved Lokalteatret

Lille strand ved Lokalteatret. Stor græsplæne bag stranden med bord/bænke og bålplads. Stranden er Badepunkt strand.

Jarlens Grund - Offentlig strand ved Lokalteatret

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Ved Lokalteatret, Gammel Strandvej 217 B, 3060 Espergærde

Længde ca. 80 m og bredde ca. 25 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 307 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Ingen risiko for revledannelse
  • Ingen kraftig strøm på lavt vand
  • 2 m dybt ca. 50 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Kan forekomme

Mulige forureningskilder

Vurdering

Regnvandsudløb syd for kajakklubben

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen).

Opland og bagland

Sydlige Espergærde og Krogerup

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Strandkant med bagved liggende skråning med græs

Badebro

Bådebro med borde og bænke

Livredder

Nej, men livredningsudstyr

Affaldssortering

Ved P-pladsen

Handicapfaciliteter

Handicaptoilet ved P-plads (åbent i perioden 1/5-15/9)

Parkeringspladser

Ved Lokalteatret

Offentlig transport

Bus 388 (Ny Strandvej)

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4 - 30/9
  • Borde og bænke
  • Vandhane
  • Bålplads
  • Toilet

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.