Badevandsprofil for Julebæk Strand

Sandstrand på Nordre Strandvej med ålegræsenge på forholdsvist lavt vand. Stranden er Badepunkt strand.

Julebæk Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Nordre Strandvej 86D

Længde ca. 350 m og bredde ca. 50 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 287 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Udbredt revledannelse (2 revler)
  • Risiko for høje bølger
  • 2 m dybt ca. 280-460 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund, enkelte steder med sten i strandkanten

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Forekommer aldrig eller sjældent

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Forekommer aldrig eller sjældent

Mulige forureningskilder

Vurdering

Kendte forureningskilder

Ingen

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Sandstrand med få sten

Badebro

Nej

Livredder

Nej, men livredningsudstyr på stranden

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

P-plads ved Julebækhus

Offentlig transport

Bus 342

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9
  • Toilet ved Hammermøllen hver dag kl. 10-16.
  • Legeplads

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.