Badevandsprofil for Kronborg Strand

Lille sandstrand mellem Kronborg og Helsingør Nordhavn. Der er udlagt snorkelsti. Stranden er Badepunkt strand.

Kronborg Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Ved Kronborg Fæstning syd for Helsingør Havn

Længde ca. 90 m og bredde op til 50 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 309 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

 • Ingen risiko for revledannelse
 • Ingen kraftig strøm på lavt vand
 • 2 m dybt ca. 30 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund med nogle sten

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr (se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

 • Der er områder med tang
 • Risiko for opblomstring af fytoplankton

Mulige forureningskilder

Vurdering

Kendte forureningskilder

Ingen

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Lille strimmel sandstrand omkranset af store sten

Badebro

Badebro fra søndre mole ved starten af snorkelsti

Livredder

Nej, men livredningsudstyr på stranden

Handicapfaciliteter

Nej, men handicaptoilet på Nordhavnen

Parkeringspladser

Parkering lige ved stranden mod betaling

Offentlig transport

Lokalbanen til Grønnehave

Andet

 • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9
 • Brusebad
 • Restaurant
 • Toilet
 • Affaldssortering på Helsingør Nordhavn
 • Førstehjælpsudstyr på Helsingør Nordhavn

Mere information

Ejer: Slots- og Kulturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.