Badevandsprofil for Langebro

Stort broanlæg i Ålsgårde med opholdsplads ved basis og med strande øst og vest for broanlægget. Stranden er blå flag strand.

Langebro

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Nordre Strandvej 148A

Længde ca. 120 m og bredde 10 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 281 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

 • Tydelig revledannelse
 • Risiko for høje bølger
 • 2 m dybt ca. 200 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund med større sten indtil ca. 5 m fra kysten

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Forekommer aldrig eller sjældent

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

 • Mindre områder med tang
 • Ringe risiko for opblomstring af fytoplankton

Mulige forureningskilder

Vurdering

Udløb Riffs Rende ca. 150 m øst for stranden

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)

Opland og bagland

Teglstrup Hegn, område nord for Nygård, Skibstrup og Ålsgårde

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Stenet strand

Badebro

Stort broanlæg med opholdsplads ved basis

Livredder

 • I skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00 Livredningstjenesten
 • Førstehjælpsudstyr i åbningstiderne
 • Livredningsudstyr på broanlæg

Affaldssortering

Ved badebro.

Handicapfaciliteter

 • Adgang til bro og sliske ned i vandet
 • Handicaptoilet ved bådeklubben
 • Badekørestol kan lånes hos livredderne

Parkeringspladser

Nej, nærmeste P-plads ved Ålsgårdecentret

Offentlig transport

Lokalbanen til Ålsgårde og Bus 342

Andet

 • Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9
 • Toilet

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.