Badevandsprofil for Skolestranden

Lille strandstykke på Strandvejen i Espergærde. Bagvedliggende græsareal med bord/bænke sæt.

Skolestranden

Badevandsprofil

Opdateret marts 2023

Beliggenhed og udbredelse

Strandvejen 384, 3060 Espergærde (overfor Strandhøj)

Længde ca. 110 m og bredde 25 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 306 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er God

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Ingen risiko for revledannelse
  • Ingen kraftig strøm på lavt vand
  • 2 m dybt ca. 100 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

Forekommer sjældent

Mulige forureningskilder

Vurdering

Overløb

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen).

Opland og bagland

Espergærde, Kvistgård, Rolighedsmoserne og Nyrup Hegn

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Sandstrand med bagved liggende græsareal

Badebro

Ja

Livredder

Ingen livredder men 1 redningspost

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Nej

Offentlig transport

Kystbanen til Espergærde Station og Bus 388

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4 - 30/9
  • Borde og bænke på græsarealet
  • Offentligt toilet ca. 200 meter nord for stranden (ved Espergærde Badelaug)

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.