Badevandsprofil for Snekkersten Strand

Sandstrand syd for Snekkersten Havn. Bagvedliggende græsareal med slåede stier.

Snekkersten Strand

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Langs Strandvejen i Snekkersten

Længde ca. 410 m og bredde 20-40 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 301 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner)

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Svag revledannelse
  • Ingen kraftig strøm på lavt vand
  • 2 m dybt ca. 100 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

  • Områder med tang ca. 100 m fra kysten
  • Opblomstring af fytoplankton kan forekomme

Mulige forureningskilder

Vurdering

Spildevandsoverløb syd for kajakklubben

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge. (Op til to dage efter hændelsen)

Opland og bagland

Snekkersten

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Sandstrand med bagvedliggende græsareal med slåede stier

Badebro

En Espergærdebro ved kajakklubben

Livredder

Handicapfaciliteter

Badekørestol kan lånes hos livredderne (alle dage 10-18 indtil 8. august)

Parkeringspladser

Parkering langs Strandvejen og P-plads ved Snekkersten Havn

Offentlig transport

Kystbanen til Snekkersten og Bus 388

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4 - 30/9
  • Bord og bænke
  • Offentligt toilet 200 m syd for stranden
  • Livredder – Livredningsudstyr syd for Snekkersten Havn

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.