Badevandsprofil ved Strand ved Kongelig Opfostringshus

Sandstrand på Nordre Strandvej 110 i Hellebæk.

Strand ved Kongelig Opfostringshus

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Nordre Strandvej 110

Længde ca. 160 m og bredde ca. 40 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 283 (5 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket. 

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner).

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Tydelig revledannelse
  • Risiko for høje bølger
  • 2 m dybt ca. 200-260 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra V mod Ø

Morfologiske forhold

Sandbund med større sten ved kysten

Salinitet

Brakvand (1,8-2,3%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Forekommer aldrig eller sjældent

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

  • Områder med makroalger
  • Opblomstring af fytoplankton forekommer aldrig eller sjældent

Mulige forureningskilder

Vurdering

Regnvandsudløb

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)

Opland og bagland

Nordlige Teglstrup Hegn

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Strandkant er sand iblandet større sten

Badebro

Nej

Livredder

Nej, men 1 redningspost

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Ja, nogle få

Offentlig transport

Bus 342

Andet

Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9

Mere information

Ejer: Naturstyrelsen

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.