Badevandsprofil for Trykkerdammen

Smalt strandstykke med stor badebro tæt på Helsingør By. Godt dykkersted. Stranden er Badepunkt strand.

Trykkerdammen

Badevandsprofil

Opdateret januar 2023

Beliggenhed og udbredelse

Langs Strandvejen i Helsingør (nord for Færgevej 2)
Længde ca. 45 m og bredde ca. 10 m

Badevandskvalitet og Kontrolovervågning

Station nr. 311 (10 prøver i 2023)

Badevandskvaliteten er Udmærket

(Resultatet er baseret på målinger fra de fire seneste sæsoner).

Vand og bundforhold

Beskrivelse

Fysiske forhold

  • Svag revledannelse
  • Der kan forekomme kraftig strøm
  • 15 m dybt ca. 100 m fra kysten

Hydrologiske forhold

Dominerende strømretning er fra S mod N

Morfologiske forhold

Sandbund med sten og tang

Salinitet

Brakvand (1-2%)

Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)

Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton

  • Områder med tang ca. 60 m fra kysten
  • Opblomstring af fytoplankton kan forekomme

Mulige forureningskilder

Vurdering

Overløb nord for stranden

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge. (Op til to dage efter hændelsen)

Opland og bagland

Helsingør

Varsling af risiko for overløb

Badevandsudsigten

Stranden og faciliteter

Beskrivelse

Fysiske forhold

Meget lille strand

Badebro

En stor badebro

Livredder

Nej, men livredningsudstyr på broen

Handicapfaciliteter

Nej

Parkeringspladser

Parkering på P-plads på den anden side af Færgevej

Offentlig transport

Kystbanen til Helsingør

Andet

  • Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9
  • Toilet ved Helsingør Station

Mere information

Ejer: Helsingør Kommune

Kontakt:

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.