Hjælp til lokalvarme

Helsingør Kommune ønsker at hjælpe boligejere uden for de kommende fjernvarmeområder yderligere.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget gennemfører en række tiltag for at hjælpe fælles varmeløsninger i gang de steder, hvor der er varmeforbrug nok til, at det giver mening. Det drejer sig om Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård.

Resultaterne af en teknisk screening udført i efteråret 2022 viste, at Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård er områder med et varmeforbrug stort nok til, at en kollektiv varmeløsning giver mening. Begge områder er ikke med i de planlagte fjernvarmeudvidelser 2023-2030. Hjælpetiltagene bliver derfor tilbudt i disse to områder.

Du kan se resultaterne af den tekniske screening af Helsingør Kommune på oversigtskortet over muligheder for varme og læse mere om de forskellige muligheder for varme i Helsingør Kommune:  Se oversigtskort og læs om muligheder

Helsingør Kommune vil hjælpe lokalvarme i gang ved at:

  • Udføre interesseundersøgelser for tilslutning til kollektiv varme bland ejendomsejere i de to områder.
  • Invitere til et borgermøde i hvert område med præsentation af undersøgelsernes resultater samt oplæg og diskussion om et videre forløb.
  • Facilitere rammerne og viden til videre arbejde for at etablere lokalvarme i de to områder.
  • Forhåndsfinansiere tekniske undersøgelser og projektforslag for de to områder.
Luk alle
Åben alle

Ejendomsejere med naturgas, oliefyr og pillefyr har modtaget brev med digitalpost eller i postkassen med beskrivelser og link til interesseundersøgelse.

Svarfristen for undersøgelsen er fredag den 10. marts kl. 12.00.

Har du ikke modtaget brev, og er du ejendomsejer eller andelshaver i Hellebæk/Ålsgårde, kan du besvarer undersøgelsen via dette link: Link til undersøgelse

Du kan også kontakte Klimasekretariatet for at høre mere eller for hjælp.

Resultaterne vil blive præsenteret til et borgermøde torsdag den 23. marts 2023 på Hellebæksskolen. Der vil også være oplæg og dialog om mulighederne for etablering af lokalvarme.

Tilmeld dig borgermødet 

Borgermødet bliver optaget (der vil kun være billeder af oplægsholdere og oplæg), så du kan se eller gense oplæg, spørgsmål og på helsingor.dk et par dage efter mødet.

Du kan se resultaterne af interesseundersøgelserne som PDF her et par dage efter borgermødet.

Du kan se oplæggene fra borgermødet som PDF her et par dage efter borgermødet.

 

Ejendomsejere med naturgas, oliefyr og pillefyr har modtaget brev med digitalpost eller i postkassen med beskrivelser og link til interesseundersøgelse.

Svarfristen for undersøgelsen er fredag den 10. marts kl. 12.00.

Har du ikke modtaget brev, og er du ejendomsejer eller andelshaver i Kvistgård, kan du besvarer undersøgelsen via dette link: Link til undersøgelse

Du kan også kontakte Klimasekretariatet for at høre mere eller for hjælp.

Resultaterne vil blive præsenteret til et borgermøde torsdag den 23. marts 2023 på Hellebæksskolen. Der vil også være oplæg og dialog om mulighederne for etablering af lokalvarme.

Tilmeld dig borgermødet 

Borgermødet bliver optaget (der vil kun være billeder af oplægsholdere og oplæg), så du kan se eller gense oplæg, spørgsmål og på helsingor.dk et par dage efter mødet.

Du kan se resultaterne af interesseundersøgelserne som PDF her et par dage efter borgermødet.

Du kan se oplæggene fra borgermødet som PDF her et par dage efter borgermødet.

 

Interesseundersøgelserne skal kortlægge, hvor stor interesse der er for lokalt produceret fjernvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård.

Undersøgelserne udarbejdes af Helsingør Kommune og skal afklare interessen for enten borger-drevene projekter om at etablere lokalt produceret fjernvarme i områderne eller for initiativer drevet af private aktører.

Undersøgelserne skal kortlægge, hvor mange ejendomsejere i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård, der er interesserede i at blive tilkoblet lokalt produceret fjernvarme, og hvor de interesserede borgeres ejendomme ligger.

Undersøgelserne vil også forsøge at afdække, hvem der er interesseret i at hjælpe med til at få et projekt om lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård startet op.

Undersøgelserne er uforpligtigende. Det vil sige, at man ikke binder sig til noget, selvom man svarer, at man er interesseret.

Undersøgelserne er ikke anonyme af hensyn til undersøgelsernes formål om at afdække den geografiske interesse i områderne. Al information vil blive behandlet efter gældende regler.

Kontaktinformationer i besvarelserne vil kun blive brugt i forbindelse med lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård.

Besvarelseslink er sendt direkte til de berørte ejendomsejere, både private og erhverv, i de to geografiske områder. Undersøgelserne har svarfrist fredag den 10. marts 2023 kl. 12.00.

Har du ikke modtaget brev, og er du ejendomsejer eller andelshaver i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård, kan du finde link til besvarelsen under fanen ”Lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde” eller ”Lokalvarme i Kvistgård”.

Du kan også kontakte Klimasekretariatet for at høre mere eller for hjælp.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil blive præsenteret til to borgermøder: torsdag d. 23. marts for Hellebæk/Ålsgårde på Hellebæksskolen og onsdag d. 29. marts for Kvistgård på Espergærde Gymnasium.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil også blive tilgængelige på helsingor.dk et par dage efter hvert borgermøde.

Resultaterne af interesseundersøgelserne (uden personlige oplysninger) vil blive præsenteret til to borgermøder: torsdag d. 23. marts for Hellebæk/Ålsgårde på Hellebæksskolen og onsdag d. 29. marts for Kvistgård på Espergærde Gymnasium.

Til borgermøderne i marts vil der være mulighed for at stille spørgsmål og deltage i dialogen om mulighederne for lokalt produceret fjernvarme i de to områder.

Du kan læse mere om borgermøderne og tilmelde dig via dette link:

Læs om borgermøderne og tilmelde dig

Borgermøderne vil blive optaget. Optagelserne bliver tilgængeligt på helsingor.dk, så du kan se eller gense præsentationerne og dialogen. (Optagelserne vil kun vise oplægsholdere og værter, ikke deltagerne.)

At etablere lokalt produceret fjernvarme (lokalvarme) i sit lokalområde er en stor opgave.

Helsingør Kommune vil derfor gerne stå til rådighed med praktisk hjælp og viden for en borgergruppe, som ønsker at tage initiativ til projektet.

Det vil sige, at en borgergruppe kan få hjælp til eksempelvis afholdelse af møder, at finde relevant viden og videnspersoner eller at finde ud af regler og procedurer.

Læs om, hvordan etablering af lokalvarme fungere 

Før varmeproduktionen kan sættes op, og før rørene kan graves i jorden, skal der laves en teknisk undersøgelse af mulighederne med forskellige scenarier. Der skal også laves et officielt projektforslag til godkendelse i Helsingør Kommunes Byråd.

Begge disse ting er komplekse og kræver professionelle fagfolk til at udføre arbejdet. Det koster derfor en del penge, som kan være svære at skaffe for en borgergruppe, som gerne vil tage initiativ til at få lokalvarme i deres område.

Dansk Fjernvarme vurderer, at en teknisk undersøgelse kan koste omkring 100.000-125.000 kr., og at et projektforslag kan koste mellem 75.000-100.000 kr. at få udarbejdet.

For at borgerne i Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård ikke skal bruge den mængde penge og risikere, at lokalvarmen ikke kan lade sig gøre alligevel, har Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttet, at Helsingør Kommune kan forhåndsfinansiere både en teknisk undersøgelse og udfærdigelsen af et projektforslag for hvert af de to områder, hvis der er stor nok interesse for lokalvarme i det geografiske område.

I efteråret 2022 udviklede Helsingør Kommune det digitale værktøj: ”Muligheder for varme i Helsingør Kommune”, som hjælp til borgere og erhvervsvirksomheders beslutning om anden varmeløsning i deres ejendomme.

Værktøjet indeholder tekst-guides og et geografisk kort, som foruden planerne for fjernvarmeudvidelserne også viser hvor i kommunen, der er potentiale for fælles varmeløsninger. Kortet er lavet på baggrund af en indledende teknisk screening.

Se kortet og guides på www.helsingor.dk/varme.

Screeningen viste blandt andet et potentiale for en større, fælles løsning i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård. Da områderne ikke indgår i de nuværende udvidelsesplaner for kollektiv varmeforsyning frem til 2030, kræver løsningen et borgerdrevet initiativ.

For at hjælpe et initiativ i gang, har Helsingør Kommunes politikere besluttet at hjælpe med rammerne for, at initiativet kan komme i gang ved at få gennemført en interesseundersøgelse for områderne, at holde indledende borgermøder samt at forhåndsfinansiere tekniske undersøgelser og projektforslag, hvis der er stor nok interesse i områderne.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.