Varmeforsyning

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør Energi samarbejder om varmeforsyningen i Helsingør Kommune.

Varmeforsyning

Helsingør Kommune er myndighed på området. Helsingør Kommunes overordnede opgaver er at:

  • Planlægge varmeforsyningen i Helsingør Kommune.
  • Behandle projektansøgninger om nye varmeanlæg og nye varmeområder.

Fjernvarme

Forsyning Helsingør leverer fjernvarme til Helsingør, Gurre, Tikøb og dele af Espergærde.

Hornbæk Fjernvarme leverer fjernvarme til store dele af Hornbæk.

Inden for de respektive forsyningsområder leverer de to fjernvarmeselskaber:

  • Kundeservice for fjernvarmekunder.
  • Vedligeholdelse af varmeværker og ledninger.
  • Sagsforberedende arbejde og samarbejde med kommunen om varmeplanlægning.

Forsyningsområderne for de to fjernvarmeselskaber kan ses på oversigtskortet.

Lovgivning på varmeområdet

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.