Affald, storskrald og haveaffald

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør samarbejder om at håndtere affald. Forsyning Helsingør varetager driften af kommunens affaldsordninger.

Forsyning Helsingør

Kontakt Forsyning Helsingør, hvis du har spørgsmål om:

  • Skibstrup Genbrugsplads.
  • Storskrald.
  • Haveaffald.
  • Husholdningsaffald.
  • Sorteringsguide om affald.

Besøg Forsyning Helsingørs hjemmeside

Helsingør Kommune er myndighed

Helsingør Kommune er myndighed på affaldsområdet. Det betyder, at Helsingør Byråd fastsætter takster, vedtager affaldsplanen og træffer afgørelser efter regulativer og lovgivning. 

Sådan indretter du standpladser

Vejledning til etageboliger og tæt/lav-bebyggelser, der ønsker at etablere fælles standpladser til affaldsbeholdere eller nedgravede affaldsløsninger.

Byggetilladelse

I skal søge om byggetilladelse, hvis I skal etablere affaldsgårde med tag eller nedgravede affaldsløsninger.

Søg byggetilladelse via Byg og Miljø

Brandsikring

Affaldsgårde - med og uden tag – og andre standpladser skal altid overholde kravene i Brandteknisk vejledning nr. 29. Vejledningen kan købes via Dansk Brandsikrings Institut.

Center for By, Land og Vand vejlede om brandsikring. Kontakt derfor centret, hvis du har spørgsmål. Affaldsgårde uden tag skal ikke have en byggetilladelse, men hvis der opstilles mange containere i klynger eller serie, skal der dog laves brandhæmmende vægge mellem disse. 

Placering på grund

Affaldsløsningerne skal altid placeres på egen matrikel. Det er ikke tilladt at benytte offentlig vejareal eller P-pladser til standpladser/affaldsløsninger.
Husk at tænk på redningsveje og tilstrækkelig P-areal, hvis der inddrages areal til standplads på egen matrikel. Trafiksikkerhed ved placering og tømning af containere og nedgravede
løsningerne skal også tilgodeses.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Affald i naturen

Affald i naturen

Kontakt Center for By, Land og Vand, hvis du vil gøre kommunen opmærksom på affald i naturen eller andre steder, hvor affald ikke bør være.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk