Anmeld dit dyrehold

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Helsingør kommune har 14 dage til at reagere på anmeldelsen, fx med at spørge ind til din anmeldelse for at få mere at vide.

Hvis du ikke har hørt fra Helsingør Kommune efter 14 dage, kan du udføre det anmeldte. Du skal dog altid overholde miljøreglerne for byggeriet, samt overholde bygge- og planloven.


Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Under "Husdyrgødningsbekendtgørelsen" kan du læse om de generelle regler for erhvervsmæssigt dyrehold, samt reglerne for anmeldelse af dyrehold.

Se bekendtgørelsen her
Er dyreholdet større end 15 dyreenheder?

Hvis dyreholdet er eller bliver større end 15 dyreenheder, skal du søge om tilladelse til dyreholdet efter § 10 i "Husdyrgodkendelsesloven" læs den i "Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug"

Læs bekendtgørelsen her

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk