Hvornår er hesteholdet erhvervsmæssigt?

For at falde ind under definitionen for ikke-erhvervsmæssige hestehold må du højst have 4 heste med føl på ejendommen.

I landzonereglerne er erhvervsmæssigt dyrehold defineret anderledes. Fx er hestehold først erhvervsmæssigt, hvis det er hesteavl med mere end fem til syv avlshopper, og det fremgår af virksomhedsplanen, at det er erhvervsmæssig landbrugsdrift.

Læs om etablering af ridehaller i landzone i forbindelse med stutteriCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk