Miljøkrav og regler

Læs miljøkravene for hestehold

Bemærk, at der er en lang række andre regler end de miljømæssige for
hestehold. Fx kræver de fleste byggerier byggetilladelse.

Et ridecenter, en hestepension, en rideskole, en ridebane, mm. kræver desuden en dispensation efter planloven.

Lov om hold af heste stiller en række krav om størrelse og indretning
af stalde og folde.

Læs mere om byggeri i forbindelse med dyreholdCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk