Hobbyhold

Når du er i bebygget område, er der grænser for hvilke dyr, du må have, og for størrelsen af dyreholdet.

Hobbyhold er højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve, eller
  • 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid, eller
  • 30 høns, eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger,
  • eller tilsvarende.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Helsingør Kommune, der vurderer forholdene.

Læs mere i "Vejledningen om det lille dyrehold og miljøet"

Miljøregler for hobbyhold

Miljøreglerne for hobbyhold er beskrevet i "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter".

Læs bekendtgørelsen her
Klag over dyrehold

Oplever du gener fra dyrehold fx høns, kan du få hjælp fra Center for By, Land og Vand.

Støj og lugt

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk