Støtte til naturpleje

Støtte til naturpleje, indhegninger til græsning, stier, nye søer og til besigtigelser til bedre High Nature Value.

Har du en god ide til et naturprojekt eller ønske om en besigtigelse til bedre HNV (High Nature Value), så kontakt Team Natur og Vand i Helsingør Kommune og spørg om, der kan bevilliges støtte til det. Send en mail til BLV@helsingor.dk.

Betingelserne for støtte

Helsingør Kommune yder generelt kun støtte til naturpleje på § 3-områder, i fredninger og i Natura 2000 områder, samt til stier og nye søer. En forudsætning er, at det er lovligt, og at der er budget til det i Helsingør Kommune.

Hvis du vil have besigtiget et område for at se, om det kan hæves til en bedre HNV-værdi, der kan give mere støtte fra NaturErhverv, vil vi også overveje at give støtte til en besigtigelse med en botaniker efter de sædvanlige metoder til § 3-områder. Det gælder også på områder, som ikke er omfattet af § 3, men som alligevel har en HNV-værdi. Du kan også spørge lokale eksperter, der indtaster deres observationer i Fugle og Natur (HNV-værdien baserer sig nemlig også på deres indtastninger af fund).