Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Når jordvarmeanlægget er færdigt er det lovpligtigt, at få udført en tæthedsprøvning.

Installatøren tester anlægget, og herefter sørger du for at anlægget færdigmeldes.

Du færdigmelder anlægget ved at udfylde færdigmeldingsskemaet, og sende det pr. e-mail til Center for By, Land og Vand.

Se kontaktinformationer nederst på siden.

Hent færdigmeldingsskemaet her

Anlægget skal færdigmeldes senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. Du vil herefter kunne søge om refusion for elprisen – spørg dit lokale elselskab.

Herefter er anlægget klar til at blive taget i brug.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk