Hvad er HusetsEnergi?

Som et led i Helsingør Kommunes klimaindsats blev der i august 2013 indgået en aftale med Scanenergi (HusetsEnergi) omkring energioptimering af private boliger og mindre erhverv samt andre rådgivningsydelser inden for energioptimering.

Samarbejdet startede som et pilotprojekt med fokus på energioptimering af private boliger i Helsingør Kommune. Projektet resulterede i at 49 boliger blev energioptimeret med en gennemsnitlig besparelse på 4.000 kWh per år per bolig. Helsingør Kommune har valgt at forlænge projektet, så det er stadig muligt for borgere i Helsingør Kommune at benytte energiberegneren. 

 Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk