Klimakommune

Vision om at være CO₂-neutral

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af drivhusgasser pr borger. Byrådet har vedtaget en målsætning om at reducere udledning af CO₂ til mindre end 1 ton pr borger senest i 2030 og at være CO₂-neutrale i 2050. Helsingør Kommune skal selv gå foran og vise et godt eksempel. Derfor har Helsingør Kommune tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaftale, der forpligter kommunen til at reducere egen CO₂-udledning. Helsingør Kommune har også tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt "Global Covenant of Mayors", der forpligter kommunen til mere vidtgående klimamål end de samlede EU-mål frem mod 2020 og 2030.

Klimakommunen Helsingør knækker CO₂-kurven

Gennem de seneste 11 år er det gået godt med at reducere CO₂-udledningen fra Helsingør Kommune som virksomhed. Den totale udledning er ifølge seneste opgørelse reduceret med 39 procent i forhold til 2007. Dermed er målet om to procents reduktion pr. år opfyldt indtil videre.

CO₂ kortlægning for Helsingør Kommune som virksomhed

- Vi er på rette vej. Som 'kommunal virksomhed' har vi nået et flot resultat, men nu er det vigtigt, at vi også fokuserer på at overføre vores succes og erfaring, sådan at borgere og virksomheder kan nå det samme i samarbejde med os, siger borgmester Benedikte Kiær.

 

Klimamål for kommunen som geografisk område

Et af målene i Helsingør Kommunes Klimaplan er, at CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, transport m.m.) skal nedbringes fra 6,8 ton pr borger pr år (2008) til højst 1 ton CO₂ pr borger pr år i 2030.
Cirka hvert andet år kortlægges CO₂-udledningen fra kommunen som geografisk område. Den seneste kortlægning, som angår 2017, er gennemført af Sweco i 2018. Den viser, at udledning af CO₂ i hele Helsingør Kommune er faldet til 4,3 ton per borger per år. Det svarer til et fald på 38 procent siden 2008.

CO₂ kortlægning for Helsingør Kommune som geografisk område

Læs Klimahandlingsplanen

Læs Klimapolitikken

Klima- og energirenovering

Læs Helsingør Kommunes vejledninger til klima- og energirenovering.

Klima- og energirenovering
Klimaprojekter i Helsingør

Få overblik over klimaprojekter i Helsingør Kommune.

Klimaprojekter vi er i gang med

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk