Klimaprojekter

Klimasekretariatet i Helsingør Kommune arbejder løbende med forskellige klima- og energiprojekter.

Med udgangspunkt i Helsingør Kommunes klimaplan (2009) er der igangsat en række projekter inden for klimaplanens indsatsområder. Projekterne spænder bredt fra energitjek af virksomheder til udlån af klimapistol. Du kan læse mere om projekterne ved at klikke på dem.

Klimapistol

Klimasekretariatet har købt 10 klimapistoler, som udlånes til borgere i Helsingør Kommune via biblioteket på Kulturværftet. Klimapistolen kan bruges til systematisk at gennemgå boligen for eventuelle kuldebroer og manglende isolering omkring fx vinduer, døre og hulmure. Det er nemt at tjekke, om der er mulighed for at isolere bedre og derved spare på varmen og gøre noget godt for både pengepungen og klimaet.

Læs mere om klimapistol

Sig farvel til dit oliefyr

Klimasekretariatet inviterer ca. hvert andet år til borgermøder om alternativer til oliefyr.

Ca. 1100 boliger i Helsingør Kommune har oliefyr. Derfor inviterer Klimasekretariatet til borgermøder, hvor man kan få oplysninger om alternative varmekilder og om teknik, priser og finansieringsmuligheder. 

EU's borgmesterpagt

Helsingør Kommune underskrev i april 2010 den europæiske borgmesterskabsaftale, Covenant of Mayors, som betyder, at kommunen har forpligtet sig til at gå foran i efterlevelsen af EU's energi- og klimamål (en reduktion i CO2-udledningen på mindst 20 procent i 2020).

Link til hjemmeside om borgmesterpagten

 

Compact of Mayors

Compact of Mayors er en global sammenslutning af byer og kommuner, som vil gå forrest i kampen mod klimaændringer. Det sker ved at reducere udledningen af drivhusgasser og forberede sig på fremtidens konsekvenser af klimaændringerne. Compact of Mayors lægger vægt på, at klimakampen sker fra bunden og op ad. Derfor skal byer og lokalsamfund gå forrest og lægge pres på nationer og internationale sammenslutninger af lande (FN, EU osv.) for at få dem til at sætte mere ambitiøse klimamål. Helsingør Kommune tilsluttede sig Compact of Mayors d. 25. November 2015.

Bormesterens brev om tilslutning til Compact of Mayors

Energitjek af virksomheder

For at reducere CO2 udledningen indenfor kommunens geografiske grænse, er det vigtigt også at fokusere på private virksomheder. Derfor har Helsingør Kommune i 2014-15 med bistand fra Grontmij gennemgået en række udvalgte virksomheders energiforbrug – for at klarlægge potentialet for et mindsket energiforbrug på kort og længere sigt. Det overvejes at udvide tilbuddet til flere virksomheder.

Læs artikel om projektet

Energitjek af børneinstitutioner

Helsingør Kommune har gennemført et energiadfærdsprojekt "Sluk, luk og skru ned" i 13 børneinstitutioner. Projektet tager udgangspunkt i en grundig gennemgang og registrering af udstyr (fx belysning, gulvvarme og radiatorer), der enten kan slukkes, lukkes eller skrues ned. På den måde bliver det klarlagt, hvad de enkelte institutioner kan gøre for at mindske energiforbruget. Gennemgangene foretages sammen med institutionslederen og følges op med målrettet materiale i form af plakater og "huske-mærker" m.m., der sættes op i institutionerne. Det overvejes at udvide projektet til flere institutioner.

Læs artiklen om energitjek i børneinstitutioner

Renovering af offentlige bygninger

Helsingør Kommune igangsatte i 2011 en omfattende energirenovering af egne bygninger. I første omgang gennemførtes et ESCO-projekt i 2011, hvor syv af kommunens ejendomme, svarende til 20 % af den kommunale bygningsmasse, blev renoveret.

Energirenoveringen blev gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik kommunen garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 procent og varmeforbruget med 23 procent i de pågældende syv bygninger.

I 2013 blev det besluttet at udbyde renoveringsopgaver i yderligere 70 kommunale bygninger i fagentrepriser. Der er siden skrevet rammeaftaler med fire entreprenører for hvert af de fem fag: glarmestre, tømrer, VVS, ventilation og el. Renoveringsprojektet blev afsluttet ved udgangen af 2017, hvorefter der dog fortsat følges op med mindre projekter.

Energidysten - en intern klimakampagne

I 2016-17 blev der gennemført en intern klimakampagne i Helsingør Kommune, hvor kontorer konkurrerede imod hinanden.

Kampagnen kørte i to måneder, og der blev målt på energiforbruget i forhold til samme periode året før. Klimaambassadører fra forskellige bygninger blev inddraget, dels for at inspirere og opildne kolleger, dels fordi de stod for løbende aflæsninger af energiforbrug. Undervejs i kampagneforløbet sørgede Klimasekretariatet for inspirerende opslag med klimaråd på Helsingør Kommunes intranet. Medarbejderne indmeldte gode forslag. Som afslutning blev en række vindere udpeget. Deres resultater blev omtalt på intranettet. Hovedpræmien var morgenmad med øko-specialiteter, som blev serveret af Klimasekretariatet for hele afdelingen/hele huset.

GoGreen Helsingør

Målet med GoGreen at gøre bæredygtighed til en god forretning.

Derudover er det målet at gøre det nemmere for forbrugerne at finde de virksomheder, der tager ansvar for miljø og mennesker.

Et fysisk kort over byområder i Helsingør Kommune viser, hvor i regionen, man finder de bæredygtige virksomheder – hvor kan man spise økologisk? finde en klimahåndværker? købe genbrug? m.m. Bykortet er et oplevelseskort med fortællinger om, hvad man kan opleve i byerne og hvilke initiativer kommunen har taget i forhold til at forbedre klima og sundhed. Kortet viser også cykelruter, natur- og kulturoplevelser, som alt sammen motivere til en grøn livsstil.

I 2016 blev netværket GoGreen Helsingør etableret på initiativ af Klimasekretariatet i Helsingør Kommune. 

Download kortet

Du kan også hente kortet på turistkontorer i Helsingør og København samt i medlemmers forretninger.

GoGreens hjemmeside kan du få indsigt i de mange grønne virksomheder og få overblik over, hvor du kan handle bæredygtigt i regionen.

Inspirationskatalog over klimaprojekter i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har samlet et katalog med beskrivelser af udvalgte klimaprojekter til inspiration for andre kommuner. Kataloget blev udarbejdet i forbindelse med et arrangement om strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden, afholdt af Helsingør Kommune og forsyning Helsingør. 40 medarbejdere fra forsyningsselskaber og 13 af Region Hovedstadens kommuner deltog.

Inspirationskatalog over klimaprojekter i Helsingør Kommune PDF

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk