Renovering af offentlige bygninger

Helsingør Kommune igangsatte i 2011 en omfattende energirenovering af egne bygninger. I første omgang gennemførtes et ESCO-projekt i 2011, hvor syv af kommunens ejendomme, svarende til 20 % af den kommunale bygningsmasse, blev renoveret.

Energirenoveringen blev gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik kommunen garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 procent og varmeforbruget med 23 procent i de pågældende syv bygninger. I 2013 blev det besluttet at udbyde renoveringsopgaver i yderligere 70 kommunale bygninger i fagentrepriser. Der er i sommeren 2015 skrevet rammeaftaler med 4 entreprenører for hvert af de 5 fag: glarmestre, tømrer, VVS, ventilation og el. Renoveringsarbejdet forventes at fortsætte til 2017.Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk