Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med for eksempel værdifuld natur, flotte landskaber og bevaringsværdige udsigter blevet fredet.

En fredning gælder et afgrænset område og er typisk med til at sikre at området bevares eller udvikles på en bestemt måde. En fredning indeholder et formål og en række fredningsbestemmelser der understøtter fredningens formål. Når nye områder fredes, tinglyses fredningen på de matrikler der er omfattet.

Er din ejendom fredet?

Du kan tjekke tinglysninger på din ejendom for at undersøge om din ejendom er fredet eller du kan finde den på www.arealinfo.dk eller på kommunens webgis.

Helsingør Kommune fører tilsyn med at fredningsbestemmelserne bliver overholdt i fredningerne.

Dispensation fra en fredning

Hvis du ønsker at søge dispensation fra en fredningsbestemmelse kan du sende en ansøgning direkte til Fredningsnævnet eller du kan sende den til Helsingør Kommune på blv@helsingor.dk. Vi sender din ansøgning videre til Fredningsnævnet, sammen med Helsingør Kommunes bemærkninger til projektet og som myndighed for naturbeskyttelsesloven, planloven, byggeloven mv. 

Læs mere på Fredningsnævnenes hjemmeside og se et kort over fredningerne i Danmark

NB. Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed.

Plejeplaner for fredninger

Plejeplan for de fredede arealer i Kystkilen Færgevejen

Plejeplan for Helsingørs Grønne Vestkile

Stiplan for Helsingørs Grønne Vestkile

Stikort for Helsingørs Grønne Vestkile 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Frivillig i Færgevejskilen

Du kan læse mere om Færgevejskilens natur, historie og de frivilliges naturplejeindsats på Færgevejskilen.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk