Affald, storskrald og haveaffald

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør samarbejder om at håndtere affald. Forsyning Helsingør varetager driften af kommunens affaldsordninger.

Forsyning Helsingør

På Forsyning Helsingørs hjemmeside kan du bl.a. læse om:

  • Storskrald og haveaffald.
  • Tømning og afhentning af husholdningsaffald.
  • Informationer om affaldstyper.
  • Skibstrup Affaldscenter.
  • Sortering af affald.

Besøg Forsyning Helsingørs hjemmeside

Helsingør Kommune

Helsingør Kommune er myndighed på affaldsområdet, det vil sige, at byrådet vedtager kommunens affaldsplan og regulativer, fastsætter takster og træffer afgørelser efter regulativer og lovgivning. Læs Helsingør Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Du skal anmelde følgende typer af affald til Helsingør Kommune:

Affald i naturen

Kontakt Center for By, Land og Vand, hvis du vil gøre kommunen opmærksom på affald i naturen eller andre steder, hvor affald ikke bør være.

Lovgivning om affald, der gælder i Helsingør Kommune

Affaldsbekendtgørelsen

Helsingør Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald

Helsingør Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk