Bjørneklo

Helsingør Kommune har vedtaget en Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Alle skal bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom. Helsingør Kommune fører tilsyn med, at bekæmpelsen er tilstrækkelig og fristerne overholdes.

Læs Indsatsplanen

Fristerne for manuel bekæmpelse er den 1. maj, 15. juli og 1. september. Man skal endvidere løbende sikre, at ingen blomstrende kæmpe-bjørneklo når at sætte frø, fx ved at kappe blomsterhovederne af og bortskaffe dem som affald.

Indberet fund af kæmpe-bjørneklo til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand, blv@helsingor.dk.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk