Læs mere om invasive planter og dyr

Kendte eksempler på invasive arter er:

 • Kæmpe-bjørneklo.
 • Hybenrose (rynket rose).
 • Gyldenris.
 • Japansk pileurt.
 • Og fra dyreverdenen, dræbersneglen.

Men også:

 • Mink.
 • Mårhund.
 • Harlekinmariehøne.
 • Bjergfyr.
 • Glansbladet hæg.
 • Pastinak.
 • Rød hestehov.
 • Kastanie-minermøl.
 • Signalkrebs.
 • Græskarpe.
 • Vandpest.

Betragtes som invasive arter.

Læs om invasive arter og bekæmpelse

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk