Rotter

Hvis du er plaget af rotter, kan du kontakte Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpere.

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. 

Anmeld, at du har set, eller har mistanke om rotter


Hvis du konstaterer rotter uden for kommunens åbningstid og ønsker dem bekæmpet straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma. Bemærk at du skal selv afholde udgiften ved denne bekæmpelse. Hvis du bruger et privat skadedyrsfirma, skal du sammen med skadedyrsfirmaet udfylde et aftaleskema

Efter det er udfyldt, skal det straks sendes til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller til blv@helsingor.dk.

Skadedyrsbekæmperne bekæmper med jævne mellemrum rotter ved at sætte giftblokke ud i de offentlige kloakker. To gange om året gennemføres rotteundersøgelse af samtlige ejendomme i landzone.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i Helsingør Kommune kan benytte sig ordningen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Udfyld den elektroniske anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil herefter foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Handlingsplan 2016-2018 for bekæmpelse af rotterCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk