Rotter

Hvis du er plaget af rotter, så kontakt Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpere.

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. 

Anmeld, at du har set, eller har mistanke om rotter

Hvor skal jeg henvende mig?

Udfyld den elektroniske anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Tilsynspligtige ejendomme

Fra 1. oktober til og med februar vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens skadedyrsbekæmpere.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr, opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker eller opbevaring af frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet skal gennemføres – også selvom der ikke er nogen hjemme. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Helsingør Kommune, hvis gældende lovgivning og vejledning følges. Dette blev besluttet af Byrådet den 25. februar 2019. Ved privat bekæmpelse forstås bekæmpelse af rotter foretaget af personer, der har en R1 eller R2 autorisation.

Al privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Helsingør Kommune. Der kan ikke gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved privat bekæmpelse, aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.

For yderligere information om R1 og R2 autorisation og rottebekæmpelse generelt henvises til Miljøstyrelsen.

Handlingsplan

Vi er pt. ved at revidere kommunens handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Se den gældende plan:

Handlingsplan 2016-2018 for bekæmpelse af rotter

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk