Rotter

Hvis du er plaget af rotter, skal du kontakte Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpere.

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. 

Anmeld, at du har set, eller har mistanke om rotter


Hvis du konstaterer rotter uden for kommunens åbningstid og ønsker dem bekæmpet straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma. Bemærk at du skal selv afholde udgiften ved denne bekæmpelse. Hvis du bruger et privat skadedyrsfirma, skal du sammen med skadedyrsfirmaet udfylde et aftaleskema

Efter det er udfyldt, skal det straks sendes til Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør eller til blv@helsingor.dk.

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere i Helsingør Kommune kan benytte sig af ordningen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Udfyld den elektroniske anmeldelse og skadedyrsbekæmperen vil herefter foretage et tilsyn en af de førstkommende hverdage.

Tilsynspligtige ejendomme

I perioden 1. oktober til og med februar vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens skadedyrsbekæmpere.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr, opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker eller opbevaring af frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet skal gennemføres – også selvom der ikke er nogen hjemme. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Helsingør Kommune, forudsat at gældende lovgivning og vejledning følges. Dette blev besluttet af Byrådet den 25. februar 2019. Ved privat bekæmpelse forstås bekæmpelse af rotter foretaget af personer der har opnået en R1 eller R2 autorisation.

Al privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Helsingør Kommune, og der kan ikke gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved privat bekæmpelse, aftaler om sikringsordninger og/eller R2 bekæmpelse på egen ejendom.

For yderligere information om R1 og R2 autorisation og rottebekæmpelse generelt henvises til Miljøstyrelsen.

Handlingsplan

Vi er pt. ved at revidere kommunens handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Du finder den gældende plan herunder.

Handlingsplan 2016-2018 for bekæmpelse af rotter

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk