Boringer, brønde og privat vandforsyning

Ansøgningsskema for ny boring, sikring af din drikkevandsforsyning, udtagning af vandprøver og hvad du skal gøre, hvis du vil forsynes fra et vandanlæg.

Ny boring

Der skal ansøges om tilladelse til at lave en ny boring af den såkaldte A-type. Det omfatter bl.a. boringer til drikkevand. Er du privatperson, anbefales det at rådføre sig med en boreentreprenør eller rådgiver. Skal boringen benyttes til oppumpning af grundvand, skal der ansøges om tilladelse at indvinde grundvand.

Søg via Byg og Miljø

Du kan søge om ny boring eller ny indvindingstilladelse af grundvand på www.bygogmmiljoe.dk, hvor du efter at have indtastet din adresse, kan gå i gang med din digitale ansøgning. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.

Skulle du blive i tvivl om, hvad der skal stå, er du altid velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand via mail på BLV@helsingor.dk. Mærk din mail med "Ny boring". Du kan også kontakte Helsingør Kommune på 49 28 28 28 og spørge efter Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand tilstræber, at du inden for 24 timer får besked om, hvorvidt anlægget kan placeres som ansøgt. Sagsbehandlingstiden vil variere afhængig af sagens karakter, men vi tilstræber, at den ikke overstiger tre uger fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning.

Privat vandforsyning - Er drikkevandet i orden?

Kvaliteten af drikkevandet skal være i orden. Hvert femte år – senest var det i 2013 – sender Helsingør Kommune et brev ud med opfordring til private indvindere om at kontakte et laboratorie for at få taget en prøve af drikkevandet til analyse (se liste længere nede på siden).

Har du vandforsyning fra en brønd, er du mere udsat for dårlig vandkvalitet, men ofte kan enkle tiltag sikre en bedre kvalitet af drikkevandet (se under "beskyt kilden").

Den analyse, der laves hedder "forenklet kontrol", og hvad der analyseres for og de dertilhørende grænseværdier kan ses af tabellen nedenfor.

Parameter Grænseværdi
Kimtal v. 22 grader      200 bakterier pr. ml
Kimtal v. 37 grader 20 bakterier pr. ml
Colibakterier < 1 pr. ml
Escheria coli < 1 pr. ml
pH 7-8,5
Jern 0,2 mg/l

 
 
 
 

Godkendte laboratorier til vandprøver

 • Milana / ALS, tlf. 49 25 07 70 - 3050 Humlebæk
 • DonsLab, tlf. 45 80 31 33 - 3500 Kirke Værløse
 • Eurofins Miljø, tlf. 70 22 42 66 - 2600 Glostrup
 • VBM laboratoriet, tlf. 36 72 70 00 - 2610 Rødovre
 • Højvang laboratorier, tlf. 58 24 24 58 - 4293 Dianalund

Hvis det er mere end fem år siden, du har fået taget en analyse, eller du er i tvivl om drikkevandet er i orden, så kontakt os eller ét af ovenstående laboratorier og få taget en vandprøve. Det er penge givet godt ud. 

Beskyt din brønd/boring

For at sikre det er godt drikkevand, der kommer fra din brønd eller boring, kan du gøre følgende:

 • Sørg for, at der ikke kan trænge regnvand, insekter m.m. ind til brønd eller boring fra oven eller fra siderne. Det kan gøres ved:
  • at hæve brønd-/boringsafslutning til 30 cm over terræn.
  • afslutte den øverste ½m af en brønd med murede brøndringe og.
  • have et dæksel, som ligger stabilt på en tætningsliste på brøndafslutningen.
 • Sørg for at boringer placeret i bunden af en brønd afsluttes over vandspejlet i brønden og har tæt afslutning.
 • Hold spildevandsledninger tætte og mindst 25 m væk fra brønd eller boring.

Er de tekniske forhold bragt i orden, men en analyse viser, at der stadig er for mange bakterier i vandet, kan det overvejes at klore vandet afhængigt af bakterieindholdet.

Kontakt en brøndborer eller VVS med forstand på kloring af boringer og brønde til at udføre arbejdet . Her er en vejledning til kloring, så du kan se hvad det omfatter.

Afgift for vandforbrug

Ejere af ejendomme, der bliver forsynet fra lokale boringer/brønde, skal betale afgift for vandforbrug efter et standardforbrug på 170 m3 om året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger.

Vil du skifte til vandværksvand?

Hvis du ønsker at skifte til almen vandforsyning så skal din boring eller brønd sløjfes. Afhængig af hvor du bor (se kortet under Vandforsyning) så kontakt Helsingør Vandforsyning eller ét af de private vandværker for at høre hvad koster. Tag derefter kontakt til en godkendt brøndborer og husk, at arbejdet til sløjfning skal indregnes i budgettet udover selve tilslutningsafgiften til ledningsnettet.

Du kan søge om dispensation om at beholde boringen, hvis du har minimum tre dyreenheder eller har erhverv med noget vandforbrug knyttet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk