Afgift for vandforbrug

Ejere af ejendomme, der bliver forsynet fra lokale boringer/brønde, skal betale afgift for vandforbrug efter et standardforbrug på 170 m3 om året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk