Ny boring

Der skal ansøges om tilladelse til at lave en ny boring af den såkaldte A-type. Det omfatter bl.a. boringer til drikkevand. Er du privatperson, anbefales det at rådføre sig med en boreentreprenør eller rådgiver. Skal boringen benyttes til oppumpning af grundvand, skal der ansøges om tilladelse at indvinde grundvand.

Søg via Byg og Miljø

Du kan søge om ny boring eller ny indvindingstilladelse af grundvand på www.bygogmmiljoe.dk, hvor du efter at have indtastet din adresse, kan gå i gang med din digitale ansøgning. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.

Skulle du blive i tvivl om, hvad der skal stå, er du altid velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand via mail på BLV@helsingor.dk. Mærk din mail med "Ny boring". Du kan også kontakte Helsingør Kommune på 49 28 28 28 og spørge efter Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand tilstræber, at du inden for 24 timer får besked om, hvorvidt anlægget kan placeres som ansøgt. Sagsbehandlingstiden vil variere afhængig af sagens karakter, men vi tilstræber, at den ikke overstiger tre uger fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk