Vil du skifte til vandværksvand?

Hvis du ønsker at skifte til almen vandforsyning så skal din boring eller brønd sløjfes. Afhængig af hvor du bor (se kortet under Vandforsyning) så kontakt Helsingør Vandforsyning eller ét af de private vandværker for at høre hvad koster. Tag derefter kontakt til en godkendt brøndborer og husk, at arbejdet til sløjfning skal indregnes i budgettet udover selve tilslutningsafgiften til ledningsnettet.

Du kan søge om dispensation om at beholde boringen, hvis du har minimum tre dyreenheder eller har erhverv med noget vandforbrug knyttet.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk