Legionella - legionærsygdom

Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De sygdomsfremkaldende typer af bakterien er sjældne, så smitterisikoen er lav.

I Danmark registreres der hvert år 100–125 tilfælde af legionærsygdom, som er en alvorlig form for lungebetændelse og skyldes smitte med legionella.

Hvordan undersøger du for legionella?

Du kan nemt undersøge for Legionella ved at måle temperaturen af det varme vand – fx med et stegetermometer. Hvis temperaturen ved alle vandhaner og tapsteder er mindst 55 ºC, kan Legionella ikke vokse i dit varme vand.

Er du i tvivl eller mistænker, der kunne være et problem, kan du kontakte et af de akkrediterede laboratorier nævnt under punktet "Hvad gør jeg som ejer?" til at komme og tage en prøve og få lavet en analyse.

Hvordan smitter legionella?

Den smitter ved indånding af forstøvet vand, hvor små inficerede vanddråber - aerosoler - når ned i lungerne.

Bakterien lever og formerer sig i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer i temperaturer mellem 25-45 grader. 

Legionella smitter ikke fra person til person - og man får normalt ikke legionærsyge ved at drikke vand.

Særlig udsatte for legionærsyge er:

  • Personer med nedsat immunforsvar
  • Personer med kroniske hjerte- og lungesygdomme
  • Personer med stort tobaks- og alkoholforbrug
  • Ældre personer, især mænd

Normalt smittes børn ikke med legionella.

Når legionella konstateres

Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune bliver orienteret af Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af nogen bliver indlagt med legionærsyge pga. legionella bakterien. På den baggrund retter vi umiddelbart henvendelse til ejeren af ejendommen. Det er ejeren af ejendommen, privat som offentlig, der har ansvaret for at legionella fjernes fra varmtvandssystemet, hvor bakterien typisk findes.

Når der er legionella i en kommunal bygning

I tilfælde af det er en kommunal institution, eksempelvis et plejehjem, der rammes af legionella, så er det Center for Økonomi og Ejendomme, der har ansvaret for at fjerne legionella.

Center for By, Land og Vand holdes orienteret om og følger de forskellige tiltag, der sættes i værk, men går ikke ind og vejleder direkte. Har du spørgsmål, er du dog altid velkommen til at kontakte os på: 49 28 28 28.

Hvad gør jeg som ejer ved mistanke om legionella?

Har du hus, lejlighed eller sommerhus og har du mistanke om, at der er legionella i dit varmtvandssystem, så kan du læse om, hvad du kan gøre via linkene længere nede på siden.

Er uheldet ude, og der er mistanke om legionella i din ejendoms varmtvandssystem, så er det vigtigt hurtigt at kontakte et akkrediteret laboratorium, der kan hjælpe med udtagning og analyser af vandprøver.

Vil du vide mere om legionella

Link til mere viden om legionella på andre hjemmesider - Sundhed.dk og Statens Seruminstitut.

Læs om legionella på Statens Serum Institut

Læs om legionærsyge på Sundhed.dk

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk