Hvordan smitter legionella?

Den smitter ved indånding af forstøvet vand, hvor små inficerede vanddråber - aerosoler - når ned i lungerne.

Bakterien lever og formerer sig i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer i temperaturer mellem 25-45 grader. 

Legionella smitter ikke fra person til person - og man får normalt ikke legionærsyge ved at drikke vand.

Særlig udsatte for legionærsyge er:

  • Personer med nedsat immunforsvar
  • Personer med kroniske hjerte- og lungesygdomme
  • Personer med stort tobaks- og alkoholforbrug
  • Ældre personer, især mænd

Normalt smittes børn ikke med legionella.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk