Hvordan undersøger du for legionella?

Du kan nemt undersøge for Legionella ved at måle temperaturen af det varme vand – fx med et stegetermometer. Hvis temperaturen ved alle vandhaner og tapsteder er mindst 55 ºC, kan Legionella ikke vokse i dit varme vand.

Er du i tvivl eller mistænker, der kunne være et problem, kan du kontakte et af de akkrediterede laboratorier nævnt under punktet "Hvad gør jeg som ejer?" til at komme og tage en prøve og få lavet en analyse.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk