Når legionella konstateres

Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune bliver orienteret af Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af nogen bliver indlagt med legionærsyge pga. legionella bakterien. På den baggrund retter vi umiddelbart henvendelse til ejeren af ejendommen. Det er ejeren af ejendommen, privat som offentlig, der har ansvaret for at legionella fjernes fra varmtvandssystemet, hvor bakterien typisk findes.

Når der er legionella i en kommunal bygning

I tilfælde af det er en kommunal institution, eksempelvis et plejehjem, der rammes af legionella, så er det Center for Økonomi og Ejendomme, der har ansvaret for at fjerne legionella.

Center for By, Land og Vand holdes orienteret om og følger de forskellige tiltag, der sættes i værk, men går ikke ind og vejleder direkte. Har du spørgsmål, er du dog altid velkommen til at kontakte os på: 49 28 28 28.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk