Beskyttelse

Gennem de senere har Center for By, Land og Vand haft særlig fokus på at få lavet et avanceret værktøj, en såkaldt integreret hydrologisk model, der kan beregne hvor meget grundvand der er, hvor det bevæger sig hen, hvilke områder vandværkerne henter grundvand fra, om forurening kan true vandværkerne og om der er nogen påvirkning af vandløb og vådområder.

Modellen beregner ned på 100 x 100 meter skala og med den grad af detaljering tager det tid at få tjekket at modellen troværdigt simulerer vandets kredsløb. Det er der nogle mål for og vi er ved at være godt i hus med at indfri kravene til en sådan model.

Helsingør modellen er allerede et redskab for os til at vurdere om en vandindvinding er bæredygtig i forhold til vandløb m.m. og hvis den ikke er det, hvilke konsekvenser det vil kunne have. Den betyder også, at vi kan forholde os til mulige trusler fra forureninger fra overfladen, som typisk kan være gamle industrigrunde. Sammen med Forsyning Helsingør og de private vandværker i kommunen kan vi vurdere behovet for eventuelle ændrede strategier for vandindvinding osv.

Det arbejde, der er lavet de senere år er grundlaget for de tilladelser til indvinding af drikkevand, som Forsyning Helsingør, Hornbæk- og Kildekrog Vandværker og Dale Korsvej Vandværk har fået fornyet i 2016 og som gælder de næste mange år frem.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk