Grundvandets vej

Grundvand er startet som regnvand, der ikke fordampede eller blev opsamlet i dræn og vandløb og ledt bort. Regnvandet er i stedet sivet ned i jordlagene til det, der hedder grundvandsspejlet. Under det niveau er jordlagene mættede med vand - grundvand. I Helsingør Kommune kan dybden til grundvandsspejlet - og dermed grundvandet, varierer fra 0 til 15 meter under jordens overflade.

Grundvandet bevæger sig langsomt gennem jorden fra områder, hvor grundvandet ligger højt til lavereliggende områder for til sidst at sive ud i vandløb eller søer eller nå hele vejen til havet. På sin vej strømmer grundvandet gennem dybere vandførende lag sand og kalk og det er herfra vandværkerne i kommunen pumper grundvandet op, behandler det og leder det ud til brugerne.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk