Angående mikroplast i drikkevand

Danmarks Radio omtalte den 19. september en undersøgelse, som er lavet af Cphbusiness Laboratorie og Miljø, hvor man har målt indholdet af mikroplast 16 forskellige stedet i Region Hovedstaden, herunder en prøve foretaget i Helsingør Kommune. Alle de 16 steder, der er testet, er der blevet fundet små rester af mikroplast. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om ganske få mængder af mikroplast, der ifølge eksperters vurdering med stor sandsynlighed ikke stammer fra grundvandet, men som kan være luftbåret, komme fra rør eller andet.

Det er kendt, at mikroplast findes i havet, i søer, i flaskevand m.m., men da det er et forholdsvist nyt fænomen, findes der ikke forskning, der med sikkerhed kan sige noget om eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser på langt sigt.

Det vurderes dog, at de målte mængder af mikroplast i drikkevandet i Helsingør Kommune ikke udgør nogen umiddelbar sundhedsrisiko, og borgerne kan derfor fortsat trygt drikke det vand, der kommer ud af hanerne.

Helsingør Kommune følger i øvrigt de retningslinjer, som myndighederne har fastlagt angående forekomsten af forskellige stoffer i drikkevandet og har et tæt samarbejde med Forsyning Helsingør og kommunens øvrige vandværker om at sikre rent drikkevand til kommunens borgere.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk