Badevandets kvalitet

Helsingør Kommune måler badevandskvaliteten på kommunens strande. På 16 badesteder udtages der prøver af badevandet gennem hele sommeren.

Resultaterne af målingerne kan ses her på hjemmesiden, så snart de er klar. De kan også ses på opslag på Hornbæk Bibliotek og Turistinformation samt på informationstavlen på Blå Flag strandene.

Se oversigt over badevandsmålinger 

Se sommerens badevandsmålinger

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Klassifikation

Badevandet bliver klassificeret ud fra resultaterne af analyser af badevandet udtaget de sidste fire sæsoner.

Vurderingerne resulterer i en af følgende kvalitetsklasser:

  • Udmærket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilfredsstillende kvalitet
  • Ringe kvalitet

For en uddybning af beregning af de enkelte klasser henvises til bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk bekendtgørelse om badevand og badeområder

Badevandsvarsling

Helsingør Kommune er med i et varslingssystem, hvor bl.a. regnmængder indgår i en modelberegning af risiko for overløb fra kloakker og kortvarig forurening af badevandet. Prognoser for badevandet for alle strande langs Øresundskysten, kan man finde på neworesund.badevand.dk.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk