Kystsikring og strandbeskyttelse

Nogle steder langs kysten er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Kystsikring

Næsten alle former for kystsikring kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet og en tilhørende sagsbehandling fra kommunen, herunder en VVM-screening, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet. Denne screening foretages af kommunen.

Læs hos Kystdirektoratet

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseslinje, og der må ikke foretages ændringer af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Dvs. at du indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger eller lignende uden at have fået en dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsens afdeling i Roskilde.

Hvis du er i tvivl, om der er strandbeskyttelseslinje ved din ejendom, kan du se nærmere på Miljøportalen eller kontakte Natur og Vand i Helsingør Kommune.


Se præsentationer fra informationsmødet om kystbeskyttelse den 8. februar 2017

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk