Håndtering af regnvand

I Helsingør Kommune kan regnvand ledes til kloak, når der er fælles- eller regnvandskloak. Hvis der er spildevandskloak, skal regnvand håndteres lokalt.

Du har to muligheder for at se, om du bor et sted, hvor overfladevand må ledes til kloakken:

Lokal håndtering af regnvand

Hvis det ikke er muligt at lede regnvand til kloakken, hvor du bor eller hvis du blot ønsker at håndtere det regnvand der falder på din grund selv, er der flere muligheder. 

Den mest almindelige løsning er regnvandsfaskiner, men det er også muligt at lave fx regnvandsbede. Du kan få inspiration til hvordan du håndtere regnvand lokalt på LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i Danmarks hjemmeside.

I folderen "Fra tag til toilet" fra Miljøstyrelsen kan du læse, hvad du må bruge dit regnvand til. Du kan også læse, hvordan du får tilladelse til at anvende regnvand i din husholdning. 

Nedsivning af regnvand

For at aflaste kloaknettet ønsker Helsingør Kommune at mest muligt regnvand nedsives.

Du må selv etablere en regnvandsfaskine på din grund, det kræver dog en nedsivningstilladelse fra Helsingør Kommune. Derudover skal du være opmærksom på at ikke al jord er lige egnet til nedsivning og, at en række afstandskrav skal overholdes:

  • Mindst 25 meter til drikkevandsboringer
  • Mindst 25 meter til vandløb, søer og hav

Endelig er der i DS 440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning" angivet følgende vejledende afstandskrav:

  • Mindst 5 meter til beboelseshuse
  • Mindst 2 meter til huse uden beboelse
  • Mindst 2 meter til naboskel

For ikke at få problemer med rotter, er det vigtigt at få lukket gamle rør til kloaksystemet. Husk at dette kun må gøres af en kloakmester, da al arbejde med kloakledninger kun må udføres af autoriserede kloakmestre.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Helsingør Kommunes spildevandsplan, der blev vedtaget den 24. september 2012, giver mulighed for, at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

Ordningen gælder fra den dag spildevandsplanen blev vedtaget, det vil sige der udbetales ikke med tilbagevirkende kraft.

Maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget kan blive tilbagebetalt.

For at komme i betragtning til tilbagebetaling skal alt regnvand fjernes fra Forsyning Helsingørs kloak. Derudover er der en række krav, som skal være opfyldt. På Forsyningens hjemmeside finder du mere information om disse krav og en beskrivelse af hvad du skal gøre, hvis du ønsker at søge om tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk