Spildevand i det åbne land

Ikke alle huse i det åbne land er koblet på det offentlige kloaknet. Hvis du har et hus, som ikke er koblet på kloakken, findes der en række andre løsninger til bortskaffelse af spildevandet.

Man kan fx etablere et minirenseanlæg, et nedsivningsanlæg eller en samletank. Kontakt en kloakmester for vejledning om de forskellige renseløsninger.

Etablering af minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, samletanke og andre lokale renseløsninger kræver en tilladelsen, som gives af Helsingør Kommune. Anlæggene skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Søg om tilladelse til lokal spildevandsrensning via Byg og Miljø

Du kan læse om de krav, der stilles til rensningen af spildevand fra din ejendom i Helsingør Kommunes spildevandsplan

Forbedret spildevandsrensning

I de kommende år vil en række ejendomme i det åbne land blive kloakeret, mens andre vil modtage et påbud om forbedret rensning. Det sker for at forbedre kvaliteten af vores vandmiljø.  

Hvilke ejendomme skal have forbedret rensning?

Helt kort er det de ejendomme, som ikke lever op til de gældende rensekrav. I spildevandsplanen eller på kommunens digitale kort, er det muligt at se hvilke rensekrav der er på netop din ejendom. 

Som udgangspunkt er det de ejendomme som i Helsingør Kommune er registreret med direkte udledning af spildevand til sø, vandløb eller mose, der vil modtage et påbud. Derudover kan der på de resterende ejendomme, være forhold der gør, at der også der er behov for forbedret spildevandsrensning.

Det vil i alle tilfælde bero på en individuel vurdering, hvorvidt der skal laves forbedret rensning eller ej.

Hvad betyder det for dig som grundejer, hvis du får et påbud om forbedret spildevandsrensning?

Hvis du modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning på din ejendom, skal du være opmærksom på:

  • Der vil i påbuddet være stillet krav om, hvilken renseklasse spildevandet som minimum skal renses til. Det har betydning for hvilken renseløsning du kan vælge. 
  • Du får et år til at etablere en ny renseløsning.
  • Helsingør Kommune tager gerne en snak om dine muligheder, men det anbefales at du kontakter er kloakmester for vejledning og priser.
  • Ejendomme der bruges til helårsbeboelse - uden erhverv - vil blive tilbudt et kontraktligt medlemskab af Forsyning Helsingør. Vælges denne løsning, skal Forsyning Helsingør stå for etablering og drift af det nye anlæg. Som grundejer har du ansvar for anlæg og drift af bundfældningstanken, og du skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag på lige fod med de ejendomme, som kloakeres.

Hjælp til finansiering og udskudt frist

Den 5. februar 2015 trådte "bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt" i kraft. Denne nye bekendtgørelse gør det muligt for grundejere, at ansøge om længere frist, før påbuddet om forbedret spildevandsrensning skal være udført. Den giver også mulighed for at grundejer kan søge Forsyning Helsingør om en afdragsordning, og på den måde få finansieret en ny spildevandsløsning. 

Det kræves at grundejers samlede husstandsindkomst er på under 314.607 kr./år. Har grundejer hjemmeboende børn under 18 år, kan der lægges 41.214 kr. til den samlede husstandsindkomst for hvert barn op til 4 børn. Du kan ansøge via denne blanket.  Har du nogle spørgsmål til denne ordning, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk