Spildevandsplan

Helsingør Kommunes spildevandsplan beskriver håndtering af spildevand og overfladevand i kommunen.

Den 24. september 2012 vedtog Byrådet Helsingør Kommunes Spildevandsplan der er gældende fra 2012 til 2026.

Spildevandsplanen beskriver, status og planer for hvordan spildevand og overfladevand håndteres i kommunen. 

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen inddrager et nyt erhvervsområde i Helsingør Kommunes kloakopland SN 3 og fritager en del af kloakopland SN 3 fra tilslutningspligt. Tillægget blev vedtaget den 29. marts 2016.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen ændrer status fra "planlagt kloakeret" til "Åben land" for seks områder i kommunen. Det betyder, at der ikke kloakeres, og at spildevand skal håndteres lokalt. Tillægget blev vedtaget den 19. september 2016.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen inddrager et nyt boligområde i Helsingør Kommunes kloakopland HO 17. Tillægget blev vedtaget den 31. oktober 2016.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen inddrager et nyt område i Helsingør Kommunes kloakopland HE 10. Tillægget blev vedtaget den 19. juni 2017.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen ændrer status fra "fælleskloakeret" til "fælleskloakeret med delvis separering" i kloakopland Å 4. Tillægget blev vedtaget den 15. august 2017.

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen giver mulighed for nedsivning af overfladevand i det separatkloakerede kloakopland HE 24. Tillægget blev vedtaget den 27. november 2017.

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen inddrager et nyt boligområde i spildevandsplanen. Området spildevandskloakeres. Kloakoplandet benævnes E 30.

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen giver mulighed for at etablere en havledning til Øresund. Tillægget blev vedtaget den 26. november 2018.

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplanen ændrer status fra "fælleskloakeret" til "separtkloakeret" i en del af det tidligere Espergærde Erhvervsområde (opland E31). Samtidig giver det mulighed for nedsivning af overfladevand i kloakopland E20 og E31.

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplanen inddrager et nyt område i Helsingør Kommunes kloakopland E 29. Tillægget blev vedtaget den 17. december 2018.

Spildevandsplanens bilag kan ses her og planens kort kan ses på vores digitale kort.