Tilslutning til offentlig kloak

Skal din ejendom tilsluttes kloakken?

Når det i spildevandsplanen er besluttet at et område skal kloakeres, og Forsyning Helsingør har ført en stikledning frem til din grundgrænse, er du forpligtet til - for egen regning - at slutte "dig" til kloakken. Det vil sige, du skal få en kloakmester til at trække kloak fra dit hus til forsyningens ledning.

Tilslutningspligten fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Vær opmærksom på:

  • Kun en autoriseret kloakmester må ændre og etablere kloakker på din grund. På den måde er du sikker på at arbejdet er udført med lovlige metoder og materialer.
  • Når arbejdet er afsluttet, skal din kloakmester sende en færdigmelding og en tegning "som udført" til Center for By, Land og Vand, gerne pr mail til BLV@helsingor.dk.
  • Har du fået byggetilladelse til byggeri af et enfamiliehus, et sommerhus eller en tilbygning, er færdigmeldingen af kloakarbejdet altid en del af den dokumentation, som skal sendes til Helsingør Kommune, når byggearbejdet er færdigt.

Renovering af kloak

Byggearbejder og ændringer ved afløbsledninger på din egen grund skal altid udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation. På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde et register over autoriserede kloakmestre.

Arbejdet kan normalt udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Kun hvis der er forurenet jord på grunden, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Den autoriserede kloakmester skal sende en færdigmelding og en tegning med det udførte arbejde til Center for By, Land og Vand, gerne pr mail til BLV@helsingor.dk.

Lån til betaling af tilslutningsbidrag

Hvis din ejendom skal kobles på kloakken, må du påregne en udgift til kloakmesteren, som skal lave tilslutningen på din grund. Derudover skal du betale et tilslutningsbidrag til Forsyning Helsingør.

I nogle tilfælde er det muligt for pensionister, at søge om lån til betaling af tilslutningsbidraget. Lånet ydes på samme måde, som lån til betaling af ejendomsskatter. 

Forlænget frist for kloaktilslutning og afdragsordning

For økonomisk trængte borgere, er der mulighed for at ansøge om en fristforlængelse af hvornår din ejendom skal være tilsluttet kloakken. Udover fristforlængelse er det også muligt at søge en afdragsordning hos Forsyning Helsingør. Denne ordning er gældende for borgere hvis samlede husstandsindkomst er på under 311.800 kr./år ekskl. tillæg for hjemmeboende børn under 18 år. Ønsker du at ansøge om fristforlængelse, skal du udfylde denne ansøgningsblanket. Hvis du har nogle spørgsmål til denne ordning, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk