Tømningsordning

I Helsingør Kommune er alle ejendomme, der er registreret med en bundfældningstank, automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning. Det er Forsyning Helsingør der driver ordningen.

Alle tanke tømmes årligt i løbet af ugerne 38-48. I 2017 vil tømningerne blive foretaget i uge 38-48. Ca. to uger inden din tank bliver tømt, vil du modtage et brev med nærmere information om tidspunktet for tømningen.

Du kan læse mere om tømningsordningen og regulativet for tømningsordningen på Forsyning Helsingørs hjemmeside.