De åbne centre: Hamlet og Oasen

Centertilbuddene er ledet af frivillige og indeholder alt fra motionstilbud til kreative værksteder.

OBS: Aktivitetscentrene er åbne. Der skal vises coronapas ved ankomst.

Pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister kan benytte Hamlet og Oasens aktivitetstilbud.

Aktivitetscentret Hamlet og Dagcentret Oasen tilbyder forskellige aktiviteter. Aktivitetscentrene styres af brugerne selv via Centerråd og Brugerråd. Rådene er baseret på frivillig indsats. Eksempler på aktiviteter er selvtræning, fællesang, syning, maling, keramik og seniordans. Idet aktiviteterne drives af frivillige, skal du kunne klare dig selv og selv sørge for transporten. For at bruge ét eller flere af tilbuddene skal du være medlem enten hos Oasen eller Hamlet.

Du er altid velkommen til at komme og besøge Hamlet og Oasen.

Luk alle
Åben alle

Aktivitetscentret Hamlet tilbyder aktiviteter for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Helsingør Kommune.

Kontakt

Kronborgvej 1C
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 38 48
E-mail: centerraadhamlet@gmail.com

Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00-12.00.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-15.15.

Åbningstider for Hamlets Information: Mandag til fredag kl. 10.00-12.00.

På Hamlet kan alle borgere købe frokost i cafeen, der drives af Det danske Madhus mandag-fredag kl. 11-12.30. Husk at der er krav om mundbind i cafeen jvf. nationale retningslinjer.

 

Aktivitetscentret Oasen tilbyder aktiviteter for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Helsingør Kommune.

Kontakt

Villa Helle
Fredensvej 5A
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 18 13

E-mail: oasen@firma.tele.dk

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 10.00-13.00

På Aktivitetscentret Hamlet melder du dig ind ved at gå ned i informationen på Hamlet, som har åbent fra kl. 10-12.00 mandag-fredag.  

På Dagcentret Oasen kontakter du formand Mogens Bøeg-Jensen for at blive medlem enten ved at møde op på Oasen mellem kl. 10.00 -13.00 eller sende ham en mail på oasen@firma.tele.dk

Medlemmer kan benytte begge centre. Det koster 121 kr. månedligt at være medlem (2021-priser), og beløbet bliver opkrævet via pensionen af Udbetaling Danmark.

Udmelding skal ske senest d. 5. i måneden, hvor der så i slutningen af måneden opkræves den sidste betaling. Sker udmeldingen efter d. 5. i en måned, vil der forekomme opkrævning ved udgangen af måneden samt efterfølgende måned.  

På Aktivitetscentret Hamlet melder du dig ud ved at møde op i informationen på Hamlet på hverdagen mellem kl. 10.00-12.00. Du skal udfylde en blanket og aflevere dit medlemskort. Hvis det ikke er muligt at møde op, kan du ringe på tlf. 49 28 37 96.

For at du kan blive udmeldt skal du oplyse dit cpr. nr., så der kan rettes henvendelse ift. ændring af udbetaling af pensionen.

På Dagcentret Oasen melder du dig ud ved at kontakte formand Mogens Bøeg-Jensen på Oasen ved at møde op på Oasen.

For at du kan blive udmeldt skal du oplyse dit cpr. nr., så der kan rettes henvendelse ift. ændring af udbetaling af pensionen.

COVID-19 har været en stor omvæltning for alle også for Hamlet og Oasen. Der er mange nye forhold, vi som kommune skal forholde os til, og flere af disse forhold afventer vi svar på nationalt fra. Det gør sig også gældende på dette område ift. kompensation for brug af kommunens aktivitetscentre.

Spørgsmålet om kompensation til blandt andet aktivitetscentre i perioden med nedlukning er forelagt Kommunernes Landsforening og Sundheds- og Ældreministeriet. Der er endnu ikke kommet afklaring på disse forespørgsler.  Helsingør Kommune følger derfor fortsat de nationale linjer, hvor udgangspunktet er, at medlemmer ikke bliver kompenseret i den periode, som aktivitetscentre har været nedlukket, fordi kommunerne har faste årlige udgifter hertil fx til bygninger, tilskud, vedligehold mv. Kommer der andre eller ændrede retningslinjer, vil de berørte medlemmer få besked herom, og skulle det komme på tale også få tilbagebetalt kontingentet for perioden med nedlukning.

De 121 kr., som medlemmerne betaler for at komme på Hamlet eller Oasen, går til selve medlemskabet og er ikke møntet på en særlig aktivitet eller brug af særlige faciliteter, ligesom det også kun dækker en del af de samlede udgifter kommunen har til driften. På trods af det, så er det selvfølgelig beklageligt, at en brugerne ikke har kunnet udføre deres fortrukne aktivitet i de perioder aktivitetscentrene har været lukket grundet COVID-19.

Aktivitetskontoret

Kronborgvej 1A
3000 Helsingør
Telefon: 25 31 29 38
E-Mail: balch@helsingor.dk (Må ikke indeholde personfølsomme oplysninger)